We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!

JavaScript Environment Requirements

React 16 phụ thuộc vào một tập types MapSet. Nếu bạn cần hỗ trợ những browsers hay thiết bị cũ mà chúng chưa được cung cấp sẵn (như IE < 11) hoặc chúng chưa được tuân thủ cách triển khai (e.g. IE 11), đừng quên thêm global polyfill vào ứng dụng của bạn, như core-js.

Một môi trường đã polyfilled cho React 16 sử core-js để hỗ trợ các browsers cũ có thể trông giống thế này:

import 'core-js/es/map';
import 'core-js/es/set';

import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';

ReactDOM.render(
  <h1>Hello, world!</h1>,
  document.getElementById('root')
);

React cũng phụ thuộc vào requestAnimationFrame (ngay cả trên test environments).
Bạn có thể sử dụng raf package để chèn vào requestAnimationFrame:

import 'raf/polyfill';
Trang này có hữu ích không?Sửa trang này