We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!

React v0.3.3

June 21, 2013 by Paul O’Shannessy

Chúng tôi có rất nhiều thứ tuyệt vời sắp ra mắt trong phiên bản v0.4, nhưng trong thời gian chờ đợi, chúng tôi sẽ phát hành phiên bản v0.3.3. Bản phát hành này giải quyết một số vấn đề nhỏ mà mọi người đang gặp phải và đơn giản hóa các công cụ của chúng tôi để giúp chúng dễ sử dụng hơn.

react-tools

*

  • Nâng cấp Commoner để các câu lệnh request không còn được tương đối hóa khi đi qua máy biến áp. Đây là một tính năng cần thiết khi xây dựng React, nhưng không tốt cho những người tiêu dùng khác của binjsx.
  • Đã nâng cấp các phần phụ thuộc của chúng tôi lên Commoner và Recast để họ sử dụng một thư mục khác cho bộ nhớ cache của họ.
  • Đóng băng sự phụthuộc esprima của chúng tôi.

React

  • Cho phép sử dụng lại cùng một nút DOM để hiển thị các thành phần khác nhau. ví dụ. React.renderComponent (<div>, domNode); React.renderComponent (<span>, domNode);sẽ hoạt động ngay bây giờ.

JSXTransformer

  • Đã cải tiến bộ biến áp trong trình duyệt để các tập lệnh được chuyển đổi sẽ thực thi trong phạm vi dự kiến. Cho phép các thành phần được xác định và sử dụng từ các tệp riêng biệt.
Trang này có hữu ích không?Sửa trang này